Bộ Phụ Kiện Cho Deebot T9

2.500.000

Bộ phụ kiện cho Deebot T9:

1, Buddy Kit * 1 Bộ;

2, Miếng lau có thể giặt được * 2 Bộ (6 cái);

3, Miếng lau dùng một lần * 2 Bộ (50 chiếc).

Danh mục: