Hộp phụ kiện Ecovacs Deebot Ozmo 600, Deebot Ozmo 610

565.000

Hộp phụ kiện Ecovacs dùng cho Deebot Ozmo 600, Deebot Ozmo 610 gồm 1 chổi hút chính, 2 bộ chổi cạnh và 3 lọc bụi.

Danh mục: